Banner Image

DEELNAME- VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

NIEUWSBRIEF OVER ALGEMENE VOORWAARDEN – WAARDEBON VAN 50 EURO 

Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteren de deelnemers de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van eyes and more GmbH, Papland 21, 4206 CK Gorinchem (hierna aangeduid als "eyes + more") als organisator van deze wedstrijd. 

Wie mogen er meedoen?  

Alle personen van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in Nederland kunnen meedoen aan de wedstrijd. Werknemers van eyes + more zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.  

Deelname:  

Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers op een knop in de nieuwsbrief klikken. Het is niet toegestaan om meerdere keren deel te nemen. Deelname is alleen mogelijk met een e-mailadres dat verbonden is aan club more. 

Duur:  

De wedstrijd loopt van 05-07-2024 tot en met 11-07-2024. Inzendingen die na de einddatum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

Prijzen:  

Uit alle inzendingen worden willekeurig 50 winnaars gekozen die elk een kortingsbon ter waarde van 50 euro winnen. Deze kortingsbon is één maand geldig en kan alleen in de store worden ingewisseld, niet online. Om de kortingsbon te kunnen verzilveren, moeten winnaars de e-mail waarin staat dat ze gewonnen hebben laten zien bij de kassa van een eyes + more store van hun keuze. De kortingsbon kan alleen worden gebruikt voor de aankoop van een bril en is één maand geldig vanaf de datum waarop deze is gewonnen. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. De kortingsbon kan niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor eerdere aankopen. De kortingsbon kan worden gecombineerd met andere kortingsacties of aanbiedingen. 

Selectie van de winnaars:  

Winnaars worden willekeurig gekozen. De winnaars worden op 12-07-2024 per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen ook de kortingsbon. 

Contact:  

Eyes + more neemt via e-mail contact op met de winnaars.  

Gebruik van materiaal:  

Door deel te nemen aan de wedstrijd verlenen deelnemers eyes + more het recht om hun inzending, naam en ingezonden materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden op sociale media en in ander marketingmateriaal. 

Diskwalificatie:  

Eyes + more behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren die ongepast zijn, het auteursrecht/handelsmerk schenden of in strijd zijn met deze voorwaarden. In het geval van een poging tot technische manipulatie, in het bijzonder door geautomatiseerde processen, kan eyes + more de deelnemer diskwalificeren en uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd. 

Aansprakelijkheid:  

Eyes + more is niet aansprakelijk voor technische problemen, verloren inzendingen of te late inzendingen door technische storingen, overbelasting van het netwerk, enzovoort. 

 


Privacy:  

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten ook de volgende gegevens aan ons worden verstrekt: 

• E-mailadres 

Alle verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van de wedstrijd en worden niet gedeeld met derden. 

In het kader van ons privacybeleid verstrekken we gedetailleerde informatie over de mate waarin en het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en wat de rechten van betrokkenen zijn. Ons privacybeleid is te vinden op: https://www.eyesandmore.nl/privacy/ 

De persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan de wedstrijd zijn nodig voor de uitvoering en organisatie van de wedstrijd. Deze gegevens worden alleen verzameld als je deze vrijwillig en in overeenstemming met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring aan ons verstrekt.  

Wijzigingen/annulering:  

In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt eyes + more zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, te annuleren of op te schorten. 

Toepasselijk recht:  

Op de wedstrijd en deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland enzovoort van toepassing. 

Vrijwaring:  

Deelnemers vrijwaren eyes + more en haar dochterondernemingen van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wedstrijd. 

Vragen:  

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de wedstrijd kun je sturen naar clubmore@eyesandmore.nl.  

Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden.