BRIL GARANT PLAN

BRIL GARANT PLAN

Geen onverwachte hoge kosten bij schade, breuk, diefstal en verlies

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET BRIL GARANT PLAN

Opeens gebeurt het, je bril is kapot of niet meer te vinden. Op deze momenten besef je wat een belangrijk onderdeel van het leven je bril is.

We willen dat je lang plezier hebt van je nieuwe bril. Daarom bieden wij je samen met verzekeraar Chubb een Bril Garant Plan aan. Dit biedt een all-round bescherming voor je bril gedurende twee jaar.

Bij een schadegeval beperkt het Bril Garant Plan je vervangingskosten tot een minimum. Je betaalt alleen een eigen risico en je bril wordt gerepareerd of vervangen - snel en gemakkelijk.

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET BRIL GARANT PLAN

Met het Bril Garant Plan is jouw nieuwe bril volledig verzekerd tegen beschadiging, breuk, vernieling, diefstal en verlies. Schade als gevolg van opzet of slijtage wordt niet door het Bril Garant Plan gedekt.

Je verzekert je enkelvoudige bril voor € 19,- en je multifocale bril voor € 29,-. Als je een paar multifocale bril uit THE BRANDS collectie hebt, kun je ze beschermen voor slechts € 39,-.

De genoemde prijzen zijn voor twee jaar. De verzekeraar is Chubb European Group SE. Het Bril Garant Plan is per verzekerde geldig. Combinaties met bestellingen van brillen voor andere klanten zijn niet mogelijk. 

Thuis, op vakantie of op zakenreis. Met het Bril Garant Plan van eyes + more is jouw bril wereldwijd verzekerd. 

Het Bril Garant Plan is twee jaar geldig, vanaf de dag dat je jouw nieuwe bril op komt halen in de store. Na 24 maanden eindigt het Bril Garant Plan automatisch, je hoeft deze dus niet apart op te zeggen.

Je kunt het Bril Garant Plan direct in de store afsluiten. Dit kun je direct doen bij aankoop of uiterlijk op de dag dat je de bril ophaalt in de store. Daarna is het niet meer mogelijk om het Bril Garant Plan af te sluiten. Het aanschaffen van het Bril Garant Plan is alleen toegestaan door personen van 18 jaar en ouder.

DEKKING IN GEVAL VAN SCHADE

Wanneer jouw bril beschadigd is geraakt, je jouw bril bent verloren of wanneer jouw bril is gestolen, ga dan naar een store van eyes + more in Nederland, bij voorkeur naar de store waar je jouw bril hebt gekocht. Onze medewerkers zorgen ervoor dat jouw bril wordt gerepareerd of vervangen (door hetzelfde of soortgelijk montuur). Wanneer jouw bril is gestolen, dien je aangifte doen bij de politie. (Als je bril kwijt is, neem dan een afschrift mee van je melding bij verlorenofgevonden.nl.)

In geval van breuk of beschadiging bedraagt het eigen risico slechts 20% van de verkoopprijs (de normale verkoopprijs zonder eventuele kortingen). In geval van diefstal of verlies is dat slechts 30% van de verkoopprijs (de normale verkoopprijs zonder eventuele kortingen). 

Nee. Wanneer er sprake is van een claim, dan wordt de dekking van het Bril Garant Plan overgedragen op de nieuwe of gerepareerde bril. De dekking geldt voor de resterende looptijd van het Bril Garant Plan.

In veel gevallen wordt beschadiging of verlies van een bril niet gedekt door een inboedelverzekering. Het Bril Garant Plan zorgt ervoor dat je hier wel voor verzekerd bent.

Als je twee jaar lang geen schade hebt gemeld, is het een beloning waard! Je ontvangt een waardebon van eyes + more ter waarde van het Bril Garant Plan. De korting is 6 maanden geldig en is overdraagbaar.

Wanneer je na het aangaan het Bril Garant Plan van gedachten verandert, kun je het Bril Garant Plan vanzelfsprekend zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen nadat je de polis documentatie hebt ontvangen, schriftelijk (bijv. per brief of per e-mail) opzeggen. Hierbij volstaat het om de opzegging tijdig te verzenden.

WAAR WORDT MIJN BRIL VERZEKERD?

Exploitatie van alle soorten eigendoms- en persoonlijke verzekeringen (maar niet levens- en ziektekostenverzekeringen), herverzekeringsactiviteiten en distributie van alle soorten verzekeringen

Met wie kan ik contact opnemen als ik een klacht heb?

Klachten over bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van het Bril Garant Plan dienen in eerste instantie schriftelijk te worden ingediend bij eyes + more (Papland 21, 4206 CK Gorinchem of BGP@eyesandmore.nl) of indien mogelijk in de store waar de bril is gekocht. Vervolgens zal de klacht worden voorgelegd aan de verzekeraar. 

Indien gewenst kan de klacht ook rechtstreeks aan de verzekeraar worden voorgelegd (Chubb European Group SE, Afdeling Klachtenbehandeling, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam of info.benelux@chubb.com). 

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan verzekeringnemer of verzekerde zich, zes weken nadat de klacht door de verzekeraar is ontvangen of acht weken na het indienen van de klacht, wenden tot: Brilverzekering 4 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

Nederland 

Tel: 070 333 8 999 

www.kifid.nl 

De klacht kan ook altijd aan een bevoegde rechter worden voorgelegd.