Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
BRIL GARANT PLAN 2 jaar lang zonder zorgen vanaf slechts € 17,-
Geen onverwachte hoge kosten bij schade, breuk, diefstal en verlies.
Insurance_Page_header-panorama-xo-tablet-768 (1).jpg

Dat kost je dus maar 2 cent per dag voor je enkelvoudige bril en slechts 3 cent per dag voor een multifocale bril.

Alles wat je moet weten over de brilverzekering
Bril gestolen of kwijt?

Als je bril gestolen is, doe dan aangifte bij de politie en neem een kopie van de aangifte mee naar je eyes + more store. Als je bril kwijt is, neem dan een afschrift mee van je melding bij verlorenofgevonden.nl.

Bril beschadigd?

Als je bril beschadigd of gebroken is, kom dan zo snel mogelijk naar een eyes + more store in Nederland. Indien mogelijk repareren we de bril of vervangen we de glazen. Als je montuur niet gerepareerd kan worden, zoeken we samen een gelijkwaardig nieuw montuur uit waar de originele glazen in passen.

Gegarandeerd voordeel

Als je het Bril Garant Plan gedurende twee jaar niet nodig hebt gehad, levert je dat een mooie beloning op. Koop je namelijk binnen 2 maanden na afloop van het Bril Garant Plan een nieuwe bril, dan krijg je van eyes + more € 15,- korting op de aanschaf. Dat is bijna net zoveel als wat je voor het Bril Garant Plan betaald hebt en dus absoluut waar voor je geld.

Meer weten?

Het Bril Garant Plan is een verzekeringsproduct van Chubb European Group SE en uitsluitend verkrijgbaar bij eyes + more. Je kunt het Bril Garant Plan direct bij aankoop van je nieuwe bril(len) afsluiten of uiterlijk op de dag dat je je bril(len) ophaalt in de store. Het aanschaffen van het Bril Garant Plan is alleen toegestaan door personen van 18 jaar en ouder. Vraag onze medewerkers in de store naar het Bril Garant Plan, lees de veelgestelde vragen of download de algemene voorwaarden.

Veel gestelde vragen Bril Garant Plan
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET BRIL GARANT PLAN

Wat is verzekerd?

Met het Bril Garant Plan is jouw nieuwe bril volledig verzekerd tegen beschadiging, breuk, vernieling, diefstal en verlies. Schade als gevolg van opzet of slijtage wordt niet door het Bril Garant Plan gedekt.

Wat kost het Bril Garant Plan?

Je verzekert je enkelvoudige bril voor € 17,- en je multifocale bril voor € 25,-. Elke extra bril die je wilt verzekeren kost € 12,- voor een enkelvoudige bril en € 17,- voor een multifocale bril. De genoemde prijzen zijn voor twee jaar. De verzekeraar is Chubb European Group SE. Het Bril Garant Plan is per verzekerde geldig. Combinaties met bestellingen van brillen voor andere klanten zijn niet mogelijk.

Waar is het Bril Garant Plan geldig?

Thuis, op vakantie of op zakenreis. Met het Bril Garant Plan van eyes + more is jouw bril wereldwijd verzekerd.

Hoe lang is mijn bril verzekerd?

Het Bril Garant Plan is twee jaar geldig, vanaf de dag dat je jouw nieuwe bril op komt halen in de store. Na 24 maanden eindigt het Bril Garant Plan automatisch, je hoeft deze dus niet apart op te zeggen.

Waar sluit ik het Bril Garant Plan af?

Je kunt het Bril Garant Plan direct in de store afsluiten. Dit kun je direct doen bij aankoop of uiterlijk op de dag dat je de bril ophaalt in de store. Daarna is het niet meer mogelijk om het Bril Garant Plan af te sluiten. Het aanschaffen van het Bril Garant Plan is alleen toegestaan door personen van 18 jaar en ouder.

2.png
Dekking in geval van schade
Wat moet ik doen in geval van schade?

Wanneer jouw bril beschadigd is geraakt, je jouw bril bent verloren of wanneer jouw bril is gestolen, ga dan naar een store van eyes + more in Nederland, bij voorkeur naar de store waar je jouw bril hebt gekocht. Onze medewerkers zorgen ervoor dat jouw bril wordt gerepareerd of vervangen (door hetzelfde of soortgelijk montuur). Wanneer jouw bril is gestolen, dien je aangifte doen bij de politie. (Als je bril kwijt is, neem dan een afschrift mee van je melding bij verlorenofgevonden.nl.)

Hoeveel bedraagt het eigen risico?

In geval van breuk of beschadiging bedraagt het eigen risico slechts 20% van de verkoopprijs (de normale verkoopprijs zonder eventuele kortingen). In geval van diefstal of verlies is dat slechts 30% van de verkoopprijs (de normale verkoopprijs zonder eventuele kortingen).

Stopt de dekking van de brilverzekering in het geval van een claim?

Nee. Wanneer er sprake is van een claim, dan wordt de dekking van het Bril Garant Plan overgedragen op de nieuwe of gerepareerde bril. De dekking geldt voor de resterende looptijd van het Bril Garant Plan.

Wordt de schade niet gedekt door mijn inboedelverzekering?

In veel gevallen wordt beschadiging of verlies van een bril niet gedekt door een inboedelverzekering. Het Bril Garant Plan zorgt ervoor dat je hier wel voor verzekerd bent.

Wat gebeurt er als ik mijn Bril Garant Plan niet hoef aan te spreken?

Wanneer je twee jaar lang geen claim hebt gemeld, is dat een beloning waard! Je ontvangt van eyes + more een korting van € 15,- wanneer je binnen 2 maanden na het aflopen van het Bril Garant Plan, een nieuwe bril koopt bij eyes + more.

Is herroepingsrecht van toepassing?

Wanneer je na het aangaan het Bril Garant Plan van gedachten verandert, kun je het Bril Garant Plan vanzelfsprekend zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen nadat je de polis documentatie hebt ontvangen, schriftelijk (bijv. per brief of per e-mail) opzeggen. Hierbij volstaat het om de opzegging tijdig te verzenden.

1.png
Waar wordt mijn bril verzekerd?

De verzekeraar is:
Chubb European Group SE
KvK Rotterdam nr. 24353249.
Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam,
Het hoofdkantoor van het bedrijf is:
Chubb European Gruop SE
La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk.

Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Met wie kan ik contact opnemen als ik een klacht heb?

Klachten over bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van het Bril Garant Plan dienen in eerste instantie schriftelijk te worden ingediend bij eyes + more (Ekkersrijt 4311, 5693 DJ Son of verzekeringen@eyesandmore.nl) of indien mogelijk in de store waar de bril is gekocht. Vervolgens zal de klacht worden voorgelegd aan de verzekeraar.

Indien gewenst kan de klacht ook rechtstreeks aan de verzekeraar worden voorgelegd (Chubb European Group SE, Afdeling Klachtenbehandeling, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam of info.benelux@chubb.com).

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan verzekeringnemer of verzekerde zich, zes weken nadat de klacht door de verzekeraar is ontvangen of acht weken na het indienen van de klacht, wenden tot:

Brilverzekering 4
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Nederland
070 333 8 999
www.kifid.nl

De klacht kan ook altijd aan een bevoegde rechter worden voorgelegd.